Doučujem slovenčinu:

 • deviatakov pripravím na Testovanie 9               a na prijímacie pohovory na bilingválne gymnáziá
 • piatakov pripravím na prijímacie pohovory       na osemročné gymnáziá
 • žiakom všetkých ročníkov ZŠ vysvetlím učivo preberané v škole, pomôžem s domácimi úlohami atď.
 • vyučujem aj deti, ktoré dlhodobo žijú v zahraničí, resp. majú individuálne vzdelávanie alebo domáce vzdelávanie
 • s doučovaním mám mnoho skúseností a presne viem, čo potrebujú žiaci ovládať v ktoromkoľvek ročníku
 • mám priateľský, no profesionálny prístup
 • mám absolvované vzdelávanie v oblasti čitateľskej gramotnosti, na ktorú sa v súčasnosti kladie veľký dôraz
 • doučujem modernou formou cez internetovú hlasovú službu Skype

Som učiteľka na ZŠ

s mnohoročnou praxou!!!

 

Mám absolvované vzdelávanie v oblasti čitateľskej gramotnosti žiakov,

 na ktorú sa v súčasnosti kladie veľký dôraz.

  

Výhody doučovania cez Skype:

 • nemusíte nikam cestovať, čím ušetríte nielen svoj drahocenný čas, ale aj financie
 • učíte sa v pohodlí svojho domova
 • nepotrebujete ani webkameru - o to viac sa sústredíte na preberané učivo

Odkazy:

textovakorektura.webnode.sk/

Profesionálna jazyková korektúra slovenských textov po gramatickej, štylistickej aj typografickej stránke

Zameriavam sa na korektúru:

 • dizertačných, diplomových, bakalárskych, seminárnych prác

 • webstránok

 • reklamných a propagačných materiálov

 • novín, časopisov

 • beletrie