Korektúra textov

Profesionálna jazyková korektúra slovenských textov po gramatickej, štylistickej aj typografickej stránke.

 

Zameriavam sa na korektúru:

  • dizertačných, diplomových, bakalárskych, seminárnych prác

  • webstránok

  • reklamných a propagačných materiálov

  • novín, časopisov

  • beletrie